header

חיל התותחנים

Royal Artillery – RA

 

 

בשנים הראשונות עסקו המתנדבים בחיל התותחנים בהגנה על החופים בארץ, בלבנון ובקפריסין.

 

מאוחר יותר אנשי חיל התותחנים התאמנו עם הגדודים המיועדים לבריגדה ויצאו אתם לאירופה.

 

להנהגת הישוב היה עניין מיוחד בלימוד מקצוע השימוש בארטילריה.

 

חיל התותחנים נחשב גם לחיל מערכתי וגם כזרוע הגנה רב עצמה (הגנת ביצורי קבע, נמלים, חופים והגנה נגד מטוסים).

 

עוד בראשית ספטמבר 1939 גויסו 20 המתנדבים הראשונים לחיל התותחנים להגנה על חופי חיפה. לאור ההפצצות האוויריות האיטלקיות על חיפה ותל אביב גויסה יחידת נ"מ יהודית בעזרת "ההגנה", שרצתה לחדור למקצוע חדש זה. היחידות היהודיות פעלו גם בקפריסין, גם בסוריה ובלבנון. עם שוך הקרבות באזור רצו הבריטים לפזר את הסוללות הארצישראליות, הקמת הבריגדה הצילה את קיומן של יחידות אלה והן נשלחו לבורג' אל ערב להצטרף אל שלושת גדודי הבריגדה. מספר המגויסים מהארץ לא הספיק להקמת יחידת תותחנים תקנית בבריגדה והוסיפו אליהם תותחנים יהודים ששרתו בצבא הבריטי. גדוד התותחנים היה משמעותי במלחמה של הבריגדה נגד הגרמנים על הסניו כשהם נותנים סיוע ישיר לגדודי החי"ר. עם פירוק הבריגדה, פורק גם גדוד התותחנים.

 

מתנדבי הישוב לתותחנים תרמו תרומה מכרעת לצה"ל תוך כדי מלחמת העצמאות בבלימת ההתקדמות של הצבאות הערביים.

You are here: