header

חיל המודיעין

Royal Corps of Intelligence

 

חיל המודיעין, בדומה לחיל הקשר, נמנה על החילות אשר שלטונות הצבא הבריטי היססו מלגייס זרים לשורותיו. אבל למתנדבים היהודים בארץ, שביקשו להתגייס לחיל המודיעין, עמדו ידיעותיהם בשפות הגרמנית, האיטלקית וגם הערבית כשפות אם. הם גם היו מעורים בתרבויות של העמים הללו ואמרו עליהם שהם היו בעלי אינטליגנציה גבוהה במיוחד.

הגיוס לחיל המודיעין החל אט, אט. הראשונים הוצבו ליחידות ביטחון שדה במצרים, בעיראק, ובסוריה ואח"כ גם באירופה. קבוצה של מתנדבים ארצישראלים יודעי שפות, שרתו ביחידות שחקרו שבויים, אחדים סופחו ליחידות של חקירת שבויים גם בקווי החזית. בודדים שרתו בצנזורה הצבאית

הצנחנים של הישוב היהודי יצאו למשימותיהם כאנשי חיל המודיעין הבריטי ועסקו באיסוף מודיעיני מאחורי קווי האויב. בנוסף לתפקידיהם האחרים הם פעלו ביחידה שנועדה לחלץ שבויים שברחו מהשבי הגרמני.

אמצעי התקשורת החדשניים הפכו את ההאזנה למרכיב מרכזי באיסוף מידע. בפענוח הצופן הגרמני "אניגמה" היו שותפים חיילים ארצישראלים.

קבוצה גדולה של מתנדבי הישוב שרתה ביחידת ההאזנה הטקטית של חיל האוויר בים התיכון. הקבוצה, שהייתה מורכבת מדוברי גרמנית, פעלה במדבר המערבי ובאיטליה במסגרת חיל האוויר הבריטי.

לבריגדה הוכשרו ושובצו קצינים ומש"קי מודיעין. בקרב על נהר הסניו הם התנסו בהפעלת מודיעין קרבי מלא. היה זה הניסיון הראשון של בני הישוב להשתמש במודיעין צבאי נגד צבא סדיר, ניסיון אותו העריכו מאוד לאחר מכן בזמן הקמת צה"ל.

You are here: