header

חיל הציוד

 

ROYAL ARMY ORDINANCE CORPS – RAOCבחיל זה שרתו כ – 1000 ממתנדבי הישוב. הגם שמספרם היה קטן, הם עסקו בתפקידים חשובים ואחראיים במחסני הציוד. מדובר באכסון ובטיפול אחראי באלפי פריטים ובהחלפתם, בהשלמת מלאים וניפוקם ליחידות. מעטים שרתו ביחידות עבריות, רובם פוזרו במחסני הצבא הבריטי ברחבי תבל.

בארץ ובמצרים שרתו חיילות א.ט.ס. רבות כאפסניות במחסני "חיל הציוד" ובמתקני "חיל"חיל (אי.טי.אס) החימוש" ורכשו ידע מקצועי חשוב.

You are here: