header

שירי הגדודים

במלחמת העולם השנייה התגייסו אלפים מבני ובנות היישוב העברי בארץ ישראל לצבא הבריטי. שירי התקופה, בטאו את הלך הרוח ועודדו את המתנדבים. מבין המתנדבים לצבא הבריטי, הוקמה הלהקה הצבאית העברית (ראה הרחבה במאמר אודות היחידות העבריות בצבא הבריטי). בין חבריה היה צבי בן-יוסף, אשר כתב והלחין עם דרורי את "הורה נהלל" ועם פורטוגלי את "הולכים בלילה". צבי בן יוסף אף הלחין את שירו של יצחק יצחק - "כל הדרכים מובילות לרומא" אשר הפך בביצועם של חברי הלהקה - חנה מרון ויוסי ידין, ללהיט של אותה עת . חבר נוסף בלהקה היה מרדכי זעירא, אשר אף הוא הלחין רבים משירי התקופה, ובהם שיר הלגיונות" ("צבא, צבא, מה טובו אוהליך"), "הגדודנים","שיר המגן והמרי".

יש ללחוץ על שם השיר כדי להאזין לו

הגדודנים

בין עופרת לעופרת

שיר החיל

למולדת

שיר הלגיונות

הודיה

אין דבר חביבי

הורה בניכר

מכתב מאמא

שיר למולדת

הורה נהלל

שיר הגדוד

הולכים בלילה

שנינו מחכים

שיר געגועים

מכתב מאבא

בגבולות המדבר

עוז-עוז - מארש החיילים היהודים

אריה אריה

כל הדרכים מובילות לרומא

הבחורים יבוא בכם הרוח

את חכי לי

על יד הפירמידות

פזמורת חילים

המנון ה-A.T.S

שיר להקת מעין זה

צאנה צאנה


 

You are here: