header

לקריאה נוספת

 

תולדות ההתנדבות

יואב גלבר

5 כרכים, הוצאת "יד בן – צבי" -   1986 – 1979

 

בנות חיל

ברכה חבס

הוצאת "עם עובד" - 1964

        

חיילות ארצישראליות במלחמת העולם השנייה

עורכת: צביה כהן

הוצאת "ידיעות אחרונות" - 2005

        

תיק יוזפינה

רות בקי

הוצאת משרד הביטחון - 1994

 

הפלוגות העבריות להובלה במלחמת העולם השנייה

עורך: יצחק פרי

הוצאת ארגון החיילים המשוחררים בישראל - 1990

 

חיילים בכחול

יוסף שביט

הוצאת משרד הביטחון - 1995

 

הראשון לחיל (הבריגדה)

ישראל בנדור

הוצאת אפי מלצר בע"מ - 2000

      

   הגדוד שאין שני לו (הבריגדה)

   רפאל רופין

   הוצאת משרד הביטחון - 2000

      

   הגדוד השלישי (הבריגדה)

   שאול דגן

   הוצאת איגוד החיילים המשוחררים בישראל - 1996

      

הבריגדה ושארית הפליטה

אהרון חוטר ישי

הוצאה עצמית - 1999


בהתנדב עם (מתנדבים דתיים במלחמת העולם השנייה)

דב קנוהל

הוצאת מורשת ת"א - 1989

 

אשה עבריה אל הדגל

ענת גרניט - הכהן

יד בן-צבי 2011


You are here: