header

איגוד החיילים המשוחררים והמורשת

עוד בזמן השרות בצבא הבריטי הוקם "איגוד החיילים המשוחררים בישראל" ו"בנק אוצר החייל". בשנותיו הראשונות עסק האיגוד בהבטחת זכויותיהם של החיילים המשוחררים, בדאגה לעבודה ולדיור. לאחר מכן ניתנה תשומת הלב למורשת, להנצחה ולקשרים עם וטרנים יהודים בעולם. האיגוד היה חבר ב"פדרציה העולמית של הלוחמים". חברי האיגוד ממשיכים יחד עם "צוות", אגודת גמלאי שרות הקבע בצה"ל, בשמירת קשרים בינלאומיים.

14

בית הקברות ברוונה, איטליה


האיגוד הוציא בשעתו לאור את כתב העת "ניב אח"ים" וחילק את "אות גור אריה" לפעיליו.

עם פתיחת המוזיאון, סיים האיגוד את תפקידו בשנת 2009.

מוזיאון

ב - 2009 נפתח ב"בית הגדודים" במושב אביחיל ע"י נתניה, מוזיאון חדש ומודרני, מוקדש למתנדבי הישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. במוזיאון תצוגה, ספריה, ארכיון וחדר עיון.

בתי קברות ואזכרות

מידי שנה נערכת ב'הר הרצל' בירושלים אזכרה ל – 800 החללים הארצישראליים שנפלו במלחמת העולם השנייה. טקס מיוחד נערך על יד האנדרטה לזכר 146 חיילי חיל ההובלה שטבעו באנייה "ארינפורה" בדרכה למלטה ב – 1943.

מדי שנה, נוסעות משפחותיהם של חללי הבריגדה לטקס מרשים שעורך הצבא האיטלקי במקום קבורתם בבית הקברות הצבאי הבריטי בעיר רוונה שבאיטליה. ותיקים, חברי "צוות" ונכבדי העיר מצטרפים לטקס זה הנערך במעמד נספח צה"ל ברומא.

בקרקוב (פולין) קבורים בבית הקברות הצבאי הבריטי 13 חיילי ה'חפרים' שנספו בשבי הגרמני.

טקסים

ביזמת הוטרנים הרוסיים שעלו ארצה, מציינים בארץ ב - 8 במאי את יום הניצחון על הנאצים. הכנסת מקיימת ישיבה מיוחדת. טקס רשמי נוסף נערך ב"יד ושם".

מידי חודש נובמבר מקיים השגריר הבריטי בארץ טקס בבית הקברות הצבאי הבריטי ברמלה בנוכחות הסגל הדיפלומטי, חזן צבאי, ותיקי המתנדבים וחברי "צוות".

מדי שנה, בחודש מאי, מתקיים טקס אזכרה בהר הרצל ליד האנדרטה לזכרה של לפלוגת חיל ההובלה שטבעה בדרכם לאיטליה.


ברכת הזיכרון

אנדרטה לחללי פלוגה 462 מחיל ההובלה

אותות

340 חיילים ארצישראלים זכו באיתורים וציונים לשבח מממשלת בריטניה. בתום מלחמת העולם השנייה העניקה ממשלת ישראל את "אות ההתנדבות" לכל המתנדבים מהישוב בצבא הבריטי. לימים, שלח משרד המלחמה הבריטי לכל המתנדבים המגויסים סיכה עשויה מסטרלינג – "Veteran".

You are here: