header

חיל הים

ROYAL NAVY –  RN

חיל הים נחשב בצבא הבריטי ליחידה הבכירה והאצילה. אי לכך לא רצה הצי הבריטי לקלוט "זרים" כמתנדבי הישוב, אף על פי שיכלו להיעזר בעובדי חברות הספנות שהחלו לפעול בארץ לפני המלחמה ובישוב החלו אז להכשיר אנשי ים.

 

בראשית המלחמה התגייסו עשרות בודדים לתפקידים שונים בנמל חיפה ולהגנת החופים,

ב – 1941 שם הצי הבריטי את ידו על כמה אניות סוחר בנמל חיפה לביצוע משימות הובלה של אספקה וציוד לטוברוק הנצורה.

 

9 navy

 

ככלות הכול החל ב -  1942 גיוס מצומצם של בני הישוב לחיל הים אשר הועסקו בנמל חיפה  ולימים גם במצרים. עד סוף אותה שנה התגייסו לחיל הים 154 איש, מהם 4 קצינים. לאור הניסיון הטוב עם ראשוני המתגייסים בעלי המקצוע, הוחלט על האצת הגיוס לצי. בסופו של דבר, שרתו בחיל הים 1148 מגויסים ארצישראלים, מיעוטם השתתפו בקרבות ימיים. 4 נפלו במשך שרותם.

 

You are here: