header

חיל הנדסה

ROYAL ENGINEERS – RE

6  ENGINEERS-BADGES

קרוב ל – 5000 איש התנדבו לחיל ההנדסה. רבים מהם גויסו מראשית המלחמה בשל הכשרתם המקצועית כבוגרי הטכניון ובתי ספר מקצועיים בארץ. תרומתם המיידית למאמץ המלחמתי הייתה חשובה ביותר.

עוד בימי המרד הערבי (1939 - 1936) גייס הצבא הבריטי כ – 20 מהנדסים. מתנדבים רבים מהישוב גויסו לחיל ההנדסה עם ראשית המלחמה. המשרתים בחיל ההנדסה עסקו בקשת רחבה של תפקידים בעורף ובחזית גם תחת אש. הם שרתו בארץ, במצרים, במדבר המערבי, בצפון אפריקה, באיטליה, בדרום צרפת ובקורסיקה. עיסוקם התמקד במיקוש, פינוי מוקשים, סלילת כבישים, התקנת מסילות ברזל, בינוי מתקנים, מדידה, שרטוט, מיפוי והדפסת מפות, הסוואה, הקמת מחנות צבא, תפעול נמלים, ביקורת תנועת רכבות.

6 handasa 1

ראוי לציין כי המהנדס הראשי של הארמיה השמינית היה בריגדיר הרמן קיש שנהרג במרדף אחרי גרמנים בתוניסיה.

המתגייסים לחיל ההנדסה שרתו גם ביחידות מעורבות וגם ביחידות ארצישראליות טהורות בפיקוד עברי.

העובדה כי אנשי החיל הזה עסקו בתנועת הרכבות במזרח התיכון ולאחר מכן באירופה, אפשרה להם לעסוק בפעילות מחתרתית ענפה. חיל ההנדסה ומפקדיו צברו ניסיון רב בשנות המלחמה והוו את הגרעין והסגל הפיקודי של אנשי הנדסה בצה"ל עם הקמתו.

You are here: