header

חיל ההובלה

Royal Army Service Corps - RASC

hovala 4 semel4

בתקופה הראשונה של המלחמה גויסו מתנדבים רבים מהישוב, בעיקר נהגים ומכונאים, לחיל ההובלה. בעורף ובחזית היה צורך חיוני להובלה יבשתית של כוח אדם וציוד, גם תחת אש. בתחילה שרתו החיילים העברים ביחידות מעורבות עם בריטים. לימים הפכו ליחידות ארצישראליות על מפקדיהן.

5,000 המשרתים בחיל ההובלה עסקו במגוון גדול של תפקידים בנוסף להובלת כוח אדם; הם הובילו נשק, תחמושת, דלק ומים לכוחות במזה"ת ובצפון אפריקה. "מובילי המים" זכו לתהילה בכל החזיתות. לקרב באל – עלמיין נחשבה תרומתם משמעותית. אחרי שחרור לוב סייעו אנשי חיל ההובלה  לשיקום הקהילה היהודית בטריפולי.

140 חיילי פלוגה 462 נספו בדרכם לאירופה, ליד מלטה, כאשר אנייתם "ארינפורה" הותקפה מן האוויר וטבעה.

פלוגות חיל ההובלה הגיעו לאיטליה בראש השנה 1943 והיו החיילים הארצישראלים הראשונים שהגיעו לאירופה ונפגשו עם שארית הפליטה ועם יהודי איטליה. פלוגה 178 צורפה לבריגדה ויתר היחידות פוזרו ברחבי איטליה.

אנשי חיל ההובלה מלאו תפקיד מרכזי בסיוע לניצולי השואה, הם היו ממקימי "המרכז לגולה", כמי ששלטו בצי של רכב, יכלו לא רק לתת סיוע לעקורים אלא אף להובילם לנמלי היציאה של אניות ההעפלה לארץ. כמו כן גם הם עסקו באיסוף נשק ותחמושת ומשלוחם לארץ.

הניסיון המגוון שרכשו מי ששרתו בחיל ההובלה ומפקדיהם תרם משמעותית להקמת צה"ל.

hovala 4 1

חיל ההובלה מארח את משה שרת וניצולי שואה בבסיס באיטליה


hovala 4 2

You are here: