header

קדישאי, יחיאל

קדישאי, יחיאל

 

(1923 -). נולד בפולין והועלה ארצה באותה שנה.

חניך בית"ר, וחבר אצ"ל מ-1940.

התנדב לצבא הבריטי (1942)לאחר שחרורו ב- 1946 נשאר במחתרת באירופה

ופעל במסגרת הבריחה ואצ"ל שם.

חזר ארצה ב-1948 בספינת 'אלטלנה'.

פנה לעסקים פרטיים ואחר כך היה שליח בית"ר בדרום אפריקה.

מזכיר סיעת חרות בכנסת (1964-1964 ו- 1970-1977);

מנהל לשכתו של מנחם בגין כשר בממשלה (1967-1970) וכראש ממשלה מ-1977.

You are here: