header

פלוגת רגלים 2

 פלוגת רגלים 2

 בספטמבר 1940 הושלמה הקמת הפלוגה, שהייתה פלוגת הרגלים היהודית הראשונה. בדצמבר 1940 עברה הפלוגה אימון בסיסי בסרפנד ויצאה לבקעת הירדן, שם עברה אימון פלוגתי משלים. בתום האימון נשלחה הפלוגה למחנה לאטרון וקיבלה תפקידי שמירה ופיקוח על שגרת המחנה. בשנת 1941 הועברה הפלוגה לאזור חיפה, וביצעה תפקידי שמירה בנקודות שונות. באוקטובר 1942 נשלחה הפלוגה לשמור על מחסני ואדי סראר שליד חולדה. בסוף ספטמבר 1942 הוקמו גדודי חיל הרגלים, והפלוגה שהייתה מוצבת במרכז הארץ, צורפה לגדוד הראשון.

You are here: